deutch english česky

Doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.

V letech 1998 – 2003 studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Současně v letech 2001 – 2004 studoval doktorský obor hospodářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu studia se zaměřoval na vývoj v oblasti právní úpravy podnikání a dopravního práva v 19. a první polovině 20. století. V roce 2011 se habilitoval pro obor Hospodářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po skončení studia se věnoval pedagogické činnosti na Katedře společenských věd a Katedře práva Vysoké školy obchodní. Externě působí na Filozofické fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 2007 externě spolupracuje s advokátní kanceláří Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o., od 1. srpna 2012 tuto kancelář posílil na pozici advokátního koncipienta.

Vedle historických aspektů vývoje práva se zaměřuje i na oblast soukromého pozitivního práva v plném rozsahu s důrazem na problematiku českého pracovního práva a náhrady škody obecně.